Aan de slag met meer uren werken

Het primair onderwijs kampt met grote personeelstekorten. Er gebeurt al veel om dit probleem het hoofd te bieden, zoals het stimuleren van zij-in.stroom en doorstroom, de inzet van ondersteunend personeel en meer mensen enthousiasmeren voor de opleiding. Wat ook kan helpen, is aan de slag gaan met onderwijsprofessionals die meer uren willen werken. Uit onderzoek in het primair onderwijs blijkt dat 5% van de leraren erg positief tegenover meer uren werken staat en nog eens 10% enigszins positief. Urenuitbreiding heeft voordelen voor onderwijsprofessionals, maar ook voor leerlingen, scholen en schoolbesturen.

Voor bestuurders en schoolleiders is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak ontwikkeld om binnen de (school)organisatie te werken aan het thema meer uren werken. Verschillende tips en materialen uit deze aanpak zijn beschikbaar gesteld om zelf in de organisatie mee aan de slag te gaan. Zo kunnen leerkrachten gebruikmaken van de tool WerkUrenBerekenaar om te weten welke financiële gevolgen meer of minder werken heeft.

WerkUrenBerekenaar

Met de WerkUrenBerekenaar reken je uit wat meer of minder werken precies betekent voor je inkomsten. Je salaris, toeslagen, premies en heffingen worden meegerekend, waardoor er een goed beeld ontstaat van jouw verdienmodel. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Lees ook het pdf-document Urenuitbreiding: ook iets voor jou? voor meer informatie over urenuitbreiding en de WerkUrenBerekenaar.

Wil je als directeur of schoolbestuur meer aandacht besteden aan de WerkUrenBerekenaar, maak dan gebruik van de toolkit vol met communicatiemiddelen.

Meer aandacht voor meer uren werken

Meer uren werken geldt als een kansrijke oplossing om het lerarentekort te verminderen. Uit eerder onderzoek in het primair onderwijs blijkt dat 5% van de leraren erg positief tegenover meer uren werken staat en nog eens 10% enigszins positief. In dit schooljaar zijn drie schoolbesturen en in totaal negen scholen gestart met het stimuleren van meer uren werken. Zij worden hierbij begeleid door stichting Het Potentieel Pakken. Binnen deze aanpak zetten zij het onderwerp meer uren werken binnen scholen op de kaart, nemen zij eventuele belemmeringen weg en realiseren ze de urenuitbreiding voor de leraren die dat willen.


Wil je meer weten over de aanpak of zelf aan de slag met urenuitbreiding op jouw school of schoolbestuur? Met dit informatiepakket kan je zelf de eerste stappen zetten.