Verlenging van de RAP: vragen en antwoorden

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. Tijdens een webinar, georganiseerd door Voion, Arbeidsmarktplatform PO en SOM, konden RAP-regio's vragen stellen aan medewerkers van het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de RAP. De vragen en antwoorden zijn terug te lezen.

Voorafgaand aan de webinar konden er al vragen indiend worden, maar ook tijdens de webinar via de chatfunctie. De vragen en antwoorden zijn verzameld en terug te lezen. Een selectie uit de vragen die zijn gesteld:

  • Wat zijn de speerpunten van de nieuwe regeling?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor inzet van de subsidie?
  • Hoe verhuden de activiteiten van de verlenging zich tot activiteiten die binnen de RAP (2020) zijn beschreven?
  • Welke eisen worden gesteld aan het inzetten op een strategische personeelsplanning?
  • Is het nog steeds van toepassing dat middelen die niet uitgeput zijn bij de RAP-aanvraag 2020-2022 voor vergelijkbare doelstellingen mogen worden aangewend?

Bestaande RAP-regio's en nieuwe regio's kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen via DUS-i.

Meer informatie

Lees meer over de verlenging van de RAP en de berichtgeving op de websites van Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM.