Scholen enthousiast over andere dag- en weekindeling

Vanaf 1 augustus 2020 krijgen scholen met een personeelstekort in de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht meer ruimte om een schooldag of schoolweek anders te organiseren. Deze scholen mogen maximaal 22 uur lessen laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Dit is nodig, omdat er een groot personeelstekort is in de vijf steden. Het eerste jaar laat veelbelovende voorbeelden zien, zo worden leraren ontlast en wordt het onderwijs verrijkt. Wel maken minder scholen dan verwacht gebruik van de ruimte. Dat komt deels vanwege de coronasituatie.

Monitor

Scholen met personeelstekort in vijf grote gemeenten krijgen sinds het schooljaar 2020/2021 voor maximaal 22 uur in de maand ruimte on hun onderwijs anders te organiseren door andere professionals in te zetten. Om te volgen hoe scholen de ruimte die hen geboden wordt inzetten, laat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een meerjarig onderzoek uitvoeren. Uit de resultaten van het eerste jaar blijkt dat 31 scholen hebben deelgenomen. Het grootste gedeelte daarvan komt uit Amsterdam (22 scholen), gevolgd door Almere (7 scholen) en Den Haag (2 scholen). De professionals worden vooral ingezet om lessen te verzorgen voor culturele en creatieve vakken, of wetenschap- en technieklessen.

Veelbelovende voorbeelden

Op een aantal scholen zijn er veelbelovende voorbeelden. Als de professionals zelfstandig voor de klas kunnen staan, worden leerkrachten ontlast. Sommige scholen geven ook aan dat het onderwijsaanbod verrijkt wordt doordat de professionals inhoudelijk sterke lessen kunnen verzorgen. Bovendien komen leerlingen in aanraking met andere beroepen of onderwerpen. Verschillende scholen geven aan dat zij daardoor kinderen hebben zien opbloeien.

Lessen om te leren

Scholen geven aan dat zij door de beperkende coronamaatregelen vaak geen gebruik konden maken van de regeling. In de coronatijd lag de focus vaak op kernvakken als taal en rekenen en deze vakken moeten worden gegeven door (bevoegde) leraren. Er zijn ook scholen die aangeven dat zij geen gebruik willen maken van de regeling, omdat de voorwaarden te beperkend zijn. Zij vinden maximaal 22 uur per maand bijvoorbeeld te weinig. Deze scholen maken dan liever gebruik van andere maatregelen, zoals het opleiden van onderwijsassistenten tot bevoegd leraar.

Een belangrijk voorwaarde voor succes is dat de professionals zelfstandig voor de klas kunnen staan. Een ander aandachtspunt is dat de school en de externe partij die de professional regelt goede afspraken moeten maken over wie wat regelt en wat er gebeurt als de professional bijvoorbeeld ziek is of te laat komt. Tot slot helpt het als er regelmaat wordt gecreƫerd, waardoor de professional een relatie kan opbouwen met de leerlingen.

Komend jaar

Ook komend jaar kunnen scholen gebruik maken van de ruimte om andere professionals in te zetten. De ervaringen van scholen uit het eerste jaar kunnen hen helpen om meer uit de regeling te halen. Het onderzoek wordt ook komend jaar herhaald.

Wilt u als school in een G5-gemeente ook gebruik maken van de ruimte, dan kunt u hier meer informatie vinden.