Extra budget voor subsidie Regionale aanpak lerarentekort

Steeds vaker werken schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Op 31 augustus 2019 waren er 57 subsidieaanvragen ingediend voor de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort. Het subsidiebedrag bleek niet toereikend voor alle ingediende aanvragen. De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven stellen daarom 1.2 miljoen euro beschikbaar als aanvulling op de subsidieregeling. Dat schrijven ze in een Kamerbrief over de aanpak van de tekorten in het onderwijs

Door het extra budget kunnen alle regio’s aan de slag met de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort, mits de aanvragen voldoen aan de voorwaarden. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) kunnen gebruikmaken van een apart budget. Zij ontvangen de komende twee jaar wederom alle vier één miljoen euro per jaar.

Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Momenteel wordt aan een vervolg van de subsidieregeling gewerkt. Begin volgend jaar kan er weer subsidie worden aangevraagd. We houden u via deze website op de hoogte.