Leren voor Nederland – samenwerking in onderwijsregio’s: 27 voorlopers definitief van start!

Er gaan 27 definitieve voorlopers aan de slag met de lerende aanpak. Dit doen zij door te leren voor Nederland, te leren van elkaar en met elkaar binnen de regio.

Het tekort aan onderwijspersoneel is een groot maatschappelijk probleem. Dit vraagt om een collectieve aanpak van alle betrokkenen. De onderwijsregio is de plek waar concreet invulling wordt gegeven aan de aanpak van het lerarentekort. Vanaf 6 juli 2023 staan 27 voorlopers van deze regio’s klaar en gaan zij van start met de lerende aanpak. Dit doen zij door te leren voor Nederland (landelijk), te leren van elkaar (provinciaal/lokaal) en met elkaar binnen de regio. Dit is in het bestuurlijk overleg van 6 juli 2023, in het bijzijn van Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van OCW, besloten door alle onderwijspartners. 

In de onderwijsregio’s nemen schoolbesturen met hun scholen, lerarenopleidingen, vakbonden en beroepsgroep en betrokken organisaties als gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt terug te dringen. Dit doen zij vanuit gelijkwaardig partnerschap en met betrokkenheid van leraren.

Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze met elkaar  beter inspelen op de personeelstekorten. De voorlopers delen hun ervaringen met de onderwijsregio’s zodat de regio’s in oprichting hiervan kunnen leren. Het doel is dat zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s wordt gecreëerd die actief bezig is om de personeelstekorten in het onderwijs terug te dringen.

Overzicht van definitieve voorlopers onderwijsregio’s:

Noord-Nederland:

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen Friesland, Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland:

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland:

 • Midden-Nederland (po/vo/mbo)
 • Utrecht Stad (po/vo/mbo)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland:

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo /mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Groene Hart (po/vo)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)

Zuid-Nederland:

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk:

 • Landelijk groen onderwijs (vo/ mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po, vo, mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)

Dit is een gezamenlijk bericht vanuit de partners: Ministerie van OCW, Algemene Vereniging Schoolleiders, Platform VVVO, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, AOb, CNV en FvOv.