Realisatie-Eenheid

Om de onderwijsregio’s te ondersteunen bij het maken van de beweging is de Realisatie-Eenheid ingericht. De Realisatie-Eenheid is een organisatie vanuit het ministerie van OCW en heeft twee rollen. Aan de ene kant zorgen voor snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de onderwijsregio’s. Daarin is zij partner en werkt zij waar mogelijk mee om de versnelling en/of vernieuwing te realiseren. Aan de andere kant zorgt de Realisatie-Eenheid dat regio’s van elkaar leren en de regiovorming actief kan ondersteunen.

De Realisatie-Eenheid heeft als opdracht om zorg te dragen voor een landelijk dekkend netwerk aan onderwijsregio’s, het lerend vermogen te bevorderen en dit te monitoren. De opdracht is gericht op het – in gezamenlijkheid en met focus – verwerven en behouden van meer gekwalificeerd onderwijspersoneel. Vanuit de Realisatie-Eenheid wordt gestuurd op de totale impact van de beweging die door onderwijsregio’s wordt ingezet om de personeelstekorten op te lossen. In de regiovorming zijn de inrichtingsprincipes als volgt: 

  • Waar mogelijk aansluiten bij het bestaande; 
  • Werken vanuit leren, reflecteren en verbeteren; 
  • Activiteiten organiseren dicht bij de uitvoering, dicht bij de urgentie en energie; 
  • Borgen van de samenhang; 
  • Inzichten verzamelen voor sturing en monitoring. 

Vanuit de Realisatie-Eenheid wordt centraal regie gevoerd op: 

  1. Maken van passende afspraken tussen onderwijsregio’s en het ministerie van OCW; 
  2. Inzichten en sturingsinformatie; 
  3. Ruimte creëren voor creatieve oplossingen en experimenten; 
  4. Lerend vermogen (leren, reflecteren en verbeteren) stimuleren van regio’s onderling; 
  5. Versterken van regionale communicatiestrategieën in verbinding met landelijke activiteiten.

Het team van de Realisatie-Eenheid

Binnen de Realisatie-Eenheid werken mensen die afkomstig zijn vanuit het ministerie van OCW en het onderwijsveld. Een groep met professionals die in het hart van de Rijksoverheid helpen om doelen en resultaten te realiseren. Er is kennis aanwezig van programmamanagement, strategische communicatie, data, beleidsinhoudelijke kwesties (met het ministerie van OCW), subsidies en financiering.

Regioteam

Irene Doornbos
Regiocoördinator (Noord- en Oost-Nederland en landelijk groen)
i.l.doornbos@minocw.nl
06 - 52 36 76 15

Caecile van Gorp
Regiocoördinator (Zuidwest en Zuid-Nederland)
c.m.e.vangorp@minocw.nl
06 - 46 84 92 41

Seth Hielema
Regiocoördinator (Noordwest, Midden-Nederland en landelijke aanvragen denominatie)
p.s.hielema@minocw.nl
06 - 46 84 90 72

Hugo Jacobs
Regiocoördinator (Landelijke aanvragen denominatie, Oost- en Zuid-Nederland)
h.m.s.jacobs@minocw.nl
06 - 25 72 31 62

Hester van de Kuilen
Regiocoördinator (Noordwest en Midden-Nederland)
h.s.vandekuilen@minocw.nl
06 - 46 84 93 26

Danielle van Maanen
Regiocoördinator (Zuidwest en Zuid-Nederland)
d.f.m.vanmaanen@minocw.nl
06 - 52 36 75 98

Huib van Rijt
Regiomedewerker 
h.m.s.vanrijt@minocw.nl
06 – 52 36 75 67

Ted van Vilsteren
Regiocoördinator (Landelijk groen, Oost- en Noord-Nederland)
t.m.w.vanvilsteren@minocw.nl
06 - 12 44 61 10

Frank Hendriks
Programmamanager onderwijsregio’s
f.a.m.hendriks@minocw.nl
06 - 11 03 87 32

Inzicht & advies

Ingrid Weerts
Adviseur Inzicht & advies
i.j.m.weerts@minocw.nl
06 – 11 03 87 43 

Jerien den Blanken
Projectleider Inzicht & advies
j.denblanken@minocw.nl
06 – 46 84 93 88

Thijs Jacobs
Adviseur Inzicht & advies
t.jacobs@minocw.nl
06 - 46 84 92 04

Mario Cosman
Programmamanager Inzicht & advies
m.j.cosman@minocw.nl
06 - 14 94 80 33

Communicatie

Hélène Mulder
Coördinator communicatie en stakeholders
h.e.mulder@minocw.nl
06 - 52 36 77 10

Jens Favier
Projectleider communicatie en landelijke ondersteuningsinfrastructuur
j.favier@minocw.nl
06 - 15 03 82 73

Esmeralda Visser
Communicatie ondersteuner
e.visser@minocw.nl
06 - 21 90 81 30

Beleidszaken

Loes Evers
Verbindingscoördinator beleid (werkagenda en lerarenstrategie)
l.r.m.evers@minocw.nl
06 - 52 36 74 62

Strategie en ontwikkeling

Luuk IJlst
Programmasecretaris
luuk.ijlst@minocw.nl 
06 – 31 74 85 14 

Lex Leoné
Strategisch adviseur
a.leone@minocw.nl
06 - 25 73 50 32

Manon Koldewijn
Programmadirecteur - regisseur
m.engberts@minocw.nl
06 - 31 74 91 91

Managementondersteuning

Madeline Plesman
secretariaatrealisatieeenheid@minocw.nl
06 - 52 36 75 63