Realisatie-Eenheid

Om de onderwijsregio’s te ondersteunen bij het maken van de beweging, is de Realisatie-Eenheid ingericht, en heeft twee rollen. Allereerst zorgt de Realisatie-Eenheid voor snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de onderwijsregio’s. Daarin werkt de eenheid als partner waar mogelijk mee om de versnelling en/of vernieuwing te realiseren. Ten tweede zorgt de Realisatie-Eenheid dat regio’s van elkaar leren en de regiovorming actief ondersteunen.

De belangrijkste doelstelling van de Realisatie-Eenheid is het zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het bevorderen en monitoren van het lerend vermogen. De focus ligt hierbij op het gezamenlijk verwerven en behouden van gekwalificeerd onderwijspersoneel. De Realisatie-Eenheid stuurt op de totale impact van de beweging die onderwijsregio’s inzetten om de personeelstekorten op te lossen. In de regiovorming zijn de inrichtingsprincipes als volgt:

  • Waar mogelijk aansluiten bij bestaande structuren
  • Werken vanuit leren, reflecteren en verbeteren
  • Activiteiten organiseren dicht bij de uitvoering, met aandacht voor urgentie en energie
  • Zorgen voor samenhang
  • Verzamelen van inzichten voor sturing en monitoring

De Realisatie-Eenheid voert centraal regie op: 

  1. Het maken van passende afspraken tussen onderwijsregio’s en het ministerie van OCW
  2. Het verstrekken van inzichten en sturingsinformatie
  3. Het creëren van ruimte voor creatieve oplossingen en experimenten
  4. Het stimuleren van het lerend vermogen tussen regio’s onderling
  5. Het versterken van communicatiestrategieën op regionaal niveau in samenwerking met landelijke activiteiten

Het team van de Realisatie-Eenheid

Het team van de Realisatie-Eenheid bestaat uit professionals vanuit het ministerie van OCW en het onderwijsveld. Deze groep helpt met het behalen van doelstellingen en resultaten van de Rijksoverheid. Het team heeft kennis van programmamanagement, strategische communicatie, data, beleidsinhoudelijke kwesties (met het ministerie van OCW), subsidies en financiering.

Regioteam

Irene Doornbos
Regiocoördinator (Noord- en Oost-Nederland en landelijk groen)
i.l.doornbos@minocw.nl
06 - 52 36 76 15

Caecile van Gorp
Regiocoördinator (Zuidwest en Zuid-Nederland)
c.m.e.vangorp@minocw.nl
06 - 46 84 92 41

Seth Hielema
Regiocoördinator (Noordwest, Midden-Nederland en landelijke aanvragen denominatie)
p.s.hielema@minocw.nl
06 - 46 84 90 72

Hugo Jacobs
Regiocoördinator (Landelijke aanvragen denominatie, Oost- en Zuid-Nederland)
h.m.s.jacobs@minocw.nl
06 - 25 72 31 62

Hester van de Kuilen
Regiocoördinator (Noordwest en Midden-Nederland)
h.s.vandekuilen@minocw.nl
06 - 46 84 93 26

Danielle van Maanen
Regiocoördinator (Zuidwest en Zuid-Nederland)
d.f.m.vanmaanen@minocw.nl
06 - 52 36 75 98

Huib van Rijt
Regiomedewerker 
h.m.s.vanrijt@minocw.nl
06 – 52 36 75 67

Ted van Vilsteren
Regiocoördinator (Landelijk groen, Oost- en Noord-Nederland)
t.m.w.vanvilsteren@minocw.nl
06 - 12 44 61 10

Frank Hendriks
Programmamanager onderwijsregio’s
f.a.m.hendriks@minocw.nl
06 - 11 03 87 32

Inzicht & advies

Ingrid Weerts
Adviseur Inzicht & advies
i.j.m.weerts@minocw.nl
06 – 11 03 87 43 

Jerien den Blanken
Projectleider Inzicht & advies
j.denblanken@minocw.nl
06 – 46 84 93 88

Thijs Jacobs
Adviseur Inzicht & advies
t.jacobs@minocw.nl
06 - 46 84 92 04

Mario Cosman
Programmamanager Inzicht & advies
m.j.cosman@minocw.nl
06 - 14 94 80 33

Communicatie

Hélène Mulder
Coördinator communicatie en stakeholders
h.e.mulder@minocw.nl
06 - 52 36 77 10

Jens Favier
Projectleider communicatie en landelijke ondersteuningsinfrastructuur
j.favier@minocw.nl
06 - 15 03 82 73

Esmeralda Visser
Communicatieondersteuner
e.visser@minocw.nl
06 - 21 90 81 30

Beleidszaken

Loes Evers
Verbindingscoördinator beleid (werkagenda en lerarenstrategie)
l.r.m.evers@minocw.nl
06 - 52 36 74 62

Strategie en ontwikkeling

Luuk IJlst
Programmasecretaris
luuk.ijlst@minocw.nl 
06 – 31 74 85 14 

Lex Leoné
Strategisch adviseur
a.leone@minocw.nl
06 - 25 73 50 32

Manon Koldewijn
Programmadirecteur - regisseur
m.engberts@minocw.nl
06 - 31 74 91 91

Managementondersteuning

Madeline Plesman
secretariaatrealisatieeenheid@minocw.nl
06 - 52 36 75 63