Realisatie-Eenheid

Om de onderwijsregio’s te ondersteunen bij het maken van de beweging, is de Realisatie-Eenheid ingericht, en heeft twee rollen. Allereerst zorgt de Realisatie-Eenheid voor snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de onderwijsregio’s. Daarin werkt de eenheid als partner waar mogelijk mee om de versnelling en/of vernieuwing te realiseren. Ten tweede zorgt de Realisatie-Eenheid dat regio’s van elkaar leren en de regiovorming actief ondersteunen.

De belangrijkste doelstelling van de Realisatie-Eenheid is het zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het bevorderen en monitoren van het lerend vermogen. De focus ligt hierbij op het gezamenlijk verwerven en behouden van gekwalificeerd onderwijspersoneel. De Realisatie-Eenheid stuurt op de totale impact van de beweging die onderwijsregio’s inzetten om de personeelstekorten op te lossen. In de regiovorming zijn de inrichtingsprincipes als volgt:

  • Waar mogelijk aansluiten bij bestaande structuren
  • Werken vanuit leren, reflecteren en verbeteren
  • Activiteiten organiseren dicht bij de uitvoering, met aandacht voor urgentie en energie
  • Zorgen voor samenhang
  • Verzamelen van inzichten voor sturing en monitoring

De Realisatie-Eenheid voert centraal regie op: 

  1. Het maken van passende afspraken tussen onderwijsregio’s en het ministerie van OCW
  2. Het verstrekken van inzichten en sturingsinformatie
  3. Het creëren van ruimte voor creatieve oplossingen en experimenten
  4. Het stimuleren van het lerend vermogen tussen regio’s onderling
  5. Het versterken van communicatiestrategieën op regionaal niveau in samenwerking met landelijke activiteiten

Het team van de Realisatie-Eenheid

Het team van de Realisatie-Eenheid bestaat uit professionals vanuit het ministerie van OCW en het onderwijsveld. Deze groep helpt met het behalen van doelstellingen en resultaten van de Rijksoverheid. Het team heeft kennis van programmamanagement, strategische communicatie, data, beleidsinhoudelijke kwesties (met het ministerie van OCW), subsidies en financiering.