Tussenrapport: Andere dag- en weekindeling G5 2022-2023

De regeling Andere dag- en weekindeling G5 is een maatregel om het lerarentekort op te vangen in de vijf grote steden in de Randstad om zodoende continuïteit en kwaliteit van onderwijs te borgen.

Met de regeling mag een deel van de onderwijstijd worden ingevuld door andere professionals dan de bevoegde leerkracht, met activiteiten gericht op bijvoorbeeld creatieve, sociale of digitale vaardigheden.