Rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica

Verkennend onderzoek naar draagvlak en haalbaarheid

In opdracht van:
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, directie Voortgezet Onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) heeft Dialogic Innovatie & Interactie (hierna: Dialogic) onderzoek gedaan naar het draagvlak voor een nieuwe rechtstreekse route naar het eerstegraads leraarschap Informatica.