Tussenrapport onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleiding

Het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen is in oktober 2020 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH) en Univer-siteiten van Nederland (UNL) gesloten en heeft een looptijd tot en met 2023. Met het bestuursakkoord zetten de betrokken partijen in op meer flexibel en op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder