Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s gepubliceerd

De subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s is gepubliceerd. Met de regeling stimuleren we de regionale aanpak van de tekorten en realiseren we een landelijk dekkend netwerk aan onderwijsregio’s per januari 2025.

Subsidie Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s: aanvragen van 17 juni tot en met 15 oktober 2024

Met de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio's kunnen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen een aanvraag doen voor hun regionale aanpak van de tekorten. Ze financieren hiermee activiteiten gericht op werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren. Denk hierbij aan samen opleiden, de aanpak van de tekorten en afspraken over het opleiden van ondersteunend personeel en zij-instromers.

Van 17 juni 2024 (09.00 uur) tot en met 15 oktober 2024 (16.00 uur) kunnen penvoerders de subsidie aanvragen via DUS-I. Aanvragen die na 15 oktober 2024 (16.00 uur) worden ingediend, worden afgewezen. In totaal is € 152.042.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s.

Volg deze link naar de aanvraagpagina van DUS-I!

Heeft u vragen over de regeling? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met DUS-I op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Heeft u behoefte aan advies over de vorming van een onderwijsregio of het aansluiten bij een onderwijsregio? Via deze website is meer informatie te vinden en de mogelijkheid om contact op te nemen met de Realisatie-Eenheid.