Onderwijsregio Haaglanden regelt stagevergoeding voor studenten lerarenopleiding voortgezet onderwijs

Onderwijsregio Haaglanden gaat per 1 augustus 2024 alle studenten uit het tweede, derde en vierde jaar van de aangesloten lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs een maandelijkse stagevergoeding bieden. Dat maakt de onderwijsregio (samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen, vertegenwoordiging van de beroepsgroep en andere partners) vandaag bekend. Eerder kregen pabo-studenten al een vergoeding. 

Ewald van Vliet, voorzitter van de Onderwijsregio Haaglanden: “Een mooie stap om vanuit goed werkgeverschap ervoor te zorgen dat studenten er volwaardig bij horen. Ze moeten gemotiveerd zijn voor het vak, maar daar hoort ook een reële vergoeding bij.” 

Belang stagevergoeding groot

De werkzaamheden van stagiaires lopen uiteen van het overnemen van lessen, het voeren van oudergesprekken tot aan het uitvoeren van administratieve taken. Studenten aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs ontvangen op dit moment al een stagevergoeding voor hun inzet op de basisscholen binnen de onderwijsregio. Zij zien de stagevergoeding als ‘erkenning en waardering’ voor hun werkzaamheden op hun stageplek. Daarnaast geeft een maandelijkse compensatie ook ruimte om een eventuele bijbaan op te zeggen en hierdoor meer tijd over te houden voor hun opleiding. 

Tekort is zorgelijk

Het tekort aan schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel binnen de regio is zorgelijk te noemen. Niet alleen de onderwijsregio Haaglanden, als een van de G5-steden, kampt met deze maatschappelijke opgave. Het personeelstekort is een groeiend probleem, en zal de komende jaren niet afnemen.  

De onderwijsregio

Binnen de Onderwijsregio Haaglanden werken het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo, opleidingsinstituten, gemeenten, de beroepsgroep en de kinderopvang bovensectoraal samen om het personeelstekort binnen de regio terug te dringen. De inzet van een stagevergoeding in het voortgezet onderwijs is één van de maatregelen om ervoor te zorgen dat de studenten aan de lerarenopleidingen behouden worden en erkenning krijgen voor hun inzet. De schoolbesturen, lerarenopleidingen, de beroepsgroep en andere partners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delftland, Westland en Lansingerland aangesloten bij dit samenwerkingsverband.