Innoveren en professionaliseren essentieel voor aanpak personeelstekort onderwijs 

Congres Onderwijsregio Noorderwijzer

Onderwijsregio Noorderwijzer organiseerde onlangs een speciaal congres:  schoolleiders, schoolopleiders en schoolbestuurders uit de provincie Drenthe konden kennismaken met het concept en de kracht van een onderwijsregio. Belangrijk thema: door professionaliseren en innoveren personeelstekorten tegengaan, met als doel goed en voldoende onderwijs voor alle leerlingen en studenten. 

Betrek de beroepsgroep en zet in op regionale samenwerking

Een belangrijke constatering van het congres is dat regionale samenwerking noodzakelijk is om het personeelstekort terug te dringen. Daarnaast moet de beroepsgroep actief betrokken worden bij het vormgeven van deze samenwerking in de onderwijsregio.  
Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning, leidde het congres in en benoemde tijdens haar toespraak de cruciale rol die docenten spelen in het leven van leerlingen. De beroepsgroep (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel) is nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de regio mee te maken heeft om voldoende en goed onderwijs te blijven bieden voor alle leerlingen en studenten. 
 

Onderwijstekort is een veenbrand

Matthias Kooistra, voorzitter van Noorderwijzer, bracht de actuele stand van zaken in het onderwijs naar voren en benadrukte de omvang van het tekort aan onderwijzend personeel. De teller staat op ruim 400 fte in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen als er geen actie wordt ondernomen. “Het is te vergelijken met een veenbrand. Op het eerste gezicht valt er misschien niet veel te zien. Ergens een rookpluim en af en toe een vlam, maar onderhuids woedt het vuur en zijn er onvoldoende brandweerlieden om het vuur te blussen”, merkte Kooistra op.

Schaarste Schuurt

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad (adviesorgaan van het ministerie van OCW), gaf uitleg over het adviesrapport "Schaarste Schuurt”. In het rapport staan adviezen over het aanpakken van de personeelstekorten in het onderwijs. Hooge wil met het rapport twee sporen verkennen: het onderwijsaanbod aanpassen en de organisatie van het werk anders vormgeven. De workshops tijdens het congres stonden in het teken van deze sporen, met thema's als samen opleiden en professionaliseren, inclusief onderwijs, doelgericht leren en innovaties op het gebied van het personeelstekort. 

Onderwijsregio

Het gebrek aan voldoende onderwijspersoneel blijft de komende jaren een probleem en wordt voelbaar in het hele land. Leraren en andere medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs zijn ongerust over de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsregio’s vormen een belangrijke schakel in het aanpakken van tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt via regionale samenwerking. Noorderwijzer stapt als een van de 27 voorloper onderwijsregio’s naar voren om hiermee aan de slag te gaan.