Webinar: bevoegdheden en het bevoegdhedenstelsel

Wat is de stand van zaken rondom bevoegdheden en het bevoegdhedenstelsel?

Na het volgen van deze webinar ben je op de hoogte!

Binnen de aanpak van het personeelstekort komt met zekere regelmaat het huidige bevoegdhedenstelsel ter sprake. De kansen, uitdagingen, maar ook zorgen rondom het stelsel worden gehoord. Het ministerie van OCW en landelijke partners werken samen om te kijken naar een optimale inrichting van het bevoegdhedenstelsel.  

Wat is de huidige stand van zaken rondom dit onderwerp? Waar wordt op dit moment aan gewerkt? Op verzoek van de voorloper onderwijsregio’s en het onderwijsveld organiseert de Realisatie-Eenheid een webinar over dit veelbesproken onderwerp. Hierbij nodigen zij het ministerie van OCW (namens de werkgroep bevoegdheden) uit om de aanwezigen te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot bevoegdheden en het bevoegdhedenstelsel. 

Opbouw webinar

Jeroen de Weger, teamleider bevoegdheden bij het ministerie van OCW, zal de aanwezigen meenemen in de volgende onderwerpen:

 • De context en historie van het bevoegdhedenstelsel: een complexe kwestie
 • Informatie over de huidige werkgroep bevoegdheden
  • Wat doet deze werkgroep?
  • Wie nemen er deel aan de werkgroep?
 • Waar wordt momenteel aan gewerkt?
  • De basis is het werkplan, (zie pagina 6)
  • Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitvoering van motie Peters
  • En gebruikt OCW samen met de partners de wettelijke experimenteerruimte om te verkennen of het bevoegdhedenstelsel optimaler kan worden ingericht.

Praktische informatie

Opzet van de webinar

We hebben anderhalf uur ingepland voor deze webinar. Jeroen de Weger praat de aanwezigen bij over de bovenstaande onderwerpen. Heb je een vraag over de inhoud van de presentatie? Gebruik dan de chat om je vraag te stellen. Het is goed om hierbij te vermelden dat Jeroen tijdens de webinar niet ingaat op individuele casussen uit scholen, van schoolbesturen, lerarenopleidingen en regio’s breed. Mocht je vraag niet beantwoorden worden tijdens de webinar, dan zorgen we voor een schriftelijke beantwoording op je vraag. De webinar wordt opgenomen, en kun je op een later moment ook terugkijken. Zou je de link met de opgenomen webinar willen ontvangen? Dan kun je een e-mail sturen naar realisatieeenheid@minocw.nl.

Aanmelden

De webinar vindt digitaal plaats op vrijdag 5 april 2024, van 11.00 uur tot 12.30 uur. Jezelf aanmelden voor de webinar kan door te klikken op deze link. Via de link vind je een registratieformulier. Lukt het aanmelden via dit formulier niet? De opgegeven deelnemers ontvangen twee dagen voor de webinar de link om bij de webinar aanwezig te kunnen zijn.

Contact bij vragen

Heb je een vraag over de opzet van deze webinar? Dan horen we dat graag! We zijn bereikbaar via de Dienstpostbus van de Realisatie-Eenheid: realisatieeenheid@minocw.nl.