Activiteiten van Utrecht Stad zichtbaar in de school en het klaslokaal

Vanaf 2018 wordt samengewerkt tussen het po, vo, mbo, de gemeente Utrecht, de lerarenopleidingen en andere partners in de regio. Sinds 2023 wordt samengewerkt met de beroepsgroep binnen de onderwijsregio Utrecht Stad. Binnen de onderwijsregio wordt ingezet op het samen opleiden en begeleiden, professionaliseren en behouden van onderwijspersoneel door te werken in multidisciplinaire teams. 

Toekomstige schoolleiders worden opgeleid door de Utrecht Leert Academie, schoolleiders zorgen voor voldoende begeleiding van startende leraren en er wordt een actieve verbinding gelegd met de buitenschoolse opvang. Met Utrecht Leert hebben de partners een gezamenlijk informatieloket ingeregeld. Tevens wordt in samenwerking met Utrecht het Velon Congres in april georganiseerd.

Voorbeelden van activiteiten in Utrecht Stad voor de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs zijn:


Onderwijsambassadeurs: ervaren mensen (terug) in de klas

Onderwijsambassadeurs zijn personen die buiten het onderwijs werkzaam zijn of met pensioen zijn gegaan, en die zich willen inzetten voor het onderwijs. Via het project Onderwijsambassadeurs assisteren deze ambassadeurs op 22 basisscholen leerkrachten bij hun werk. Ze zetten hun expertise, werkervaring en talenten in om leerlingen en leerkrachten een half of heel schooljaar te ondersteunen bij de lessen in de klas. Het blijkt een succesvol initiatief: inmiddels zijn er 100 onderwijsambassadeurs binnen 22 basisscholen. 


Pilot pedagogisch verbinder: combifunctie kinderopvang en het onderwijs

Tussen de sectoren en opleiders (ROC Midden-Nederland en MBO Utrecht) is er via Utrecht Leert verkend wat een samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang kan betekenen. Pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang mogen werken als onderwijsassistent, en andersom. Binnen de pilot wordt personeel ingezet in zowel het onderwijs als de kinderopvang. Deze combifunctie vergemakkelijkt de overgang voor leerlingen tussen school en de kinderopvang. De pilot pedagogisch verbinder bevordert daarnaast ook kennisdeling en verrijkt pedagogische vaardigheden binnen een school. 

Situatie in Utrecht

Het tekort aan onderwijspersoneel lijkt op basis van de recente cijfers niet kleiner te zijn geworden. Aan de andere kant is het tekort is ook niet groter geworden, terwijl dat wel de verwachte prognose was. Het beeld van de tekorten lijkt gestabiliseerd te zijn. De combinatie van toename van de vacaturedruk, het hoge personeelsverloop, en de nog altijd hoge werkdruk maakt dat een stabilisatie van het tekort alsnog een positieve opbrengst voor Utrecht is. 

Elkaar inspireren en van elkaar leren

De Onderwijsregio Utrecht Stad hoopt met het openzetten van de eigen deuren van de onderwijsregio dat het onderling delen van kennis, projecten en effectieve (en bewezen) voorbeelden tussen regio’s toeneemt. 
Wil je meer weten over de andere onderwijsregio’s?

Via deze link vind je een overzicht van de onderwijsregio’s in beeld. Via deze portretten stellen de regio’s zich voor, en vertellen meer over hun ambities en doelen.