Almere zet in op meerwaarde van vakinhoudelijke experts voor de klas en pedagogische conciërges in de school

Binnen de Onderwijsregio Almere slaan de partners de handen ineen om het personeelstekort in het onderwijs terug te dringen. De regio zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs gewaarborgd kunnen worden, ondanks de uitdagingen waar Almere op dit moment mee wordt geconfronteerd. 

Goede voorbeelden uit de onderwijsregio

Er bestaan al enkele succesvolle projecten waar de regio vruchten van plukt. Begeleidingsprogramma’s voor startende leraren, extra ondersteuning binnen de school in de vorm van pedagogische conciërges, professionalisering van onderwijsondersteunend personeel, het slimmer organiseren van het onderwijs en het aantrekken van zij-instromers. In de video hieronder neemt Almere ons mee in hun goede voorbeelden.   

Vakinhoudelijke experts voor de klas  

Om ervoor te zorgen dat leerlingen vijf dagen per week naar school kunnen blijven gaan, werkt Almere met vakinhoudelijke experts, zoals musici, biologen, kunstenaars en ICT-ers. Zo kunnen de leerlingen vier dagen per week les krijgen van hun eigen leerkracht en gaan daarnaast een aantal dagdelen andersbevoegden, bekwame vakspecialisten, met hen aan de slag. Het doel hiervan is enerzijds de werkdruk te verlichten en anderzijds de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen.

Extra ondersteuning in de school 

Binnen de Onderwijsregio Almere is er specifieke aandacht voor het speciaal onderwijs. Basisschool Olivijn werkt met pedagogische conciërges in de school. Deze professionals bieden extra sociaal-emotionele ondersteuning aan de kinderen die dit nodig hebben, buiten het klaslokaal. Het voordeel is dat leraren meer aandacht kunnen besteden aan lesgeven in de klas, en er daarnaast specifieke aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. 

Tekort in Almere

Almere heeft te maken met een snelle groei van de stad. Met een jongere bevolking (meer dan het landelijk gemiddelde) en een voortdurende groei in het aantal inwoners en leerlingen, staat Almere voor unieke uitdagingen.
Naast het personeelstekort kent Almere een scala aan sociale en economische uitdagingen, waaronder armoede, huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit en een groeiende groep inwoners met een migratieachtergrond. Deze complexe context heeft een directe invloed op het onderwijslandschap en het personeel binnen de onderwijsregio. 

Samenwerken binnen de regio en op landelijk niveau

Vanaf 2023 werken schoolbesturen, opleiders, de beroepsgroep, lokale overheden en andere belanghebbenden in Onderwijsregio Almere samen aan het terugdringen van het personeelstekort in het onderwijs. Binnen de onderwijsregio is er aandacht voor specifieke arbeidsmarktproblematiek en oplossingen hiervoor. Op landelijk niveau kunnen de onderwijsregio’s gebruik maken van elkaars kennis, expertise en goede voorbeelden om te werken aan voldoende en goed opgeleid onderwijspersoneel. 

Elkaar inspireren met voorbeelden

De Onderwijsregio Almere hoopt met het openzetten van de eigen deuren dat het onderling delen van kennis, projecten en effectieve (en bewezen) voorbeelden tussen regio’s toeneemt. 

Wil je meer weten over de andere onderwijsregio’s? Via deze link vind je een overzicht van de onderwijsregio’s in beeld. Via deze portretten stellen de regio’s zich voor, en vertellen meer over hun ambities en doelen.