Samenwerken als basis binnen de Onderwijsregio Scope

Onderwijsregio in beeld

Onderwijsregio Scope is de onderwijsregio met een (bijna) landelijk dekkend netwerk met een zwaartepunt in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Met een breed netwerk werken zij aan het versterken de onderwijscapaciteit.

Sfeerbeeld van leraar in de klas, student met leerlingen
Beeld: Onderwijsregio Scope

“We hebben een lange geschiedenis in samen opleiden en nemen nu ook verantwoordelijkheid voor werven, behouden en professionaliseren van leraren”, aldus Wilke van der Molen en Eize Stamhuis, projectleiders van de onderwijsregio.

Scope is een van de voorloper onderwijsregio’s. Binnen de onderwijsregio’s nemen schoolbesturen, vakbonden en beroepsgroep, lerarenopleidingen, gemeenten en andere partijen verantwoordelijkheid voor een goed werkende regionale onderwijsarbeidsmarkt. Binnen deze regio richten zij zich op het samenwerken van werven tot professionaliseren, het behouden van professionals en het voorkomen van uitval. Om dit te realiseren focussen zij zich op het inrichten van een loopbaanoriëntatieloket en het organiseren van mobiliteit binnen de regio. 

De speerpunten van Scope zijn:
•    Sterke samenwerking opleiding-werkveld
•    Kennis delen en ontwikkelen
•    Goed christelijk onderwijs in de regio
•    Samen leren en professionaliseren
•    Doorgaande lijn van leraren opleiden
•    Duurzaam opleiden en begeleiden
•    Opleiden in realistische onderwijssituatie

Wil je meer weten over de Onderwijsregio Scope? Klik hier om bij het portret terecht te komen. Alle onderwijsregio’s zijn opgenomen in Onderwijsregio’s in beeld, en vindbaar via deze link

Elke week lichten we een onderwijsregio uit. Wil je op de hoogte blijven van alle laatste inzichten en ontwikkelingen van de onderwijsregio’s? Volg ons ook op social media!