Landelijke bijeenkomst: onderwijsregio’s – op naar de volgende stap!

Op donderdag 16 november 2023 vond een landelijke kennisdelingsbijeenkomst plaats met de 27 voorloper onderwijsregio’s en 2 onderwijsregio’s in oprichting. Het doel van de bijeenkomst was ervaringen uitwisselen en zicht krijgen op de resultaten die de samenwerking opleveren. Maar ook vooruitkijken naar de volgende stap: wat hebben de onderwijsregio’s nodig om uitvoering te geven aan de plannen van aanpak? Hoe kunnen de verschillende partners hierin met elkaar samenwerken en hoe kan de Realisatie-Eenheid hierbij ondersteunen? Met deze vragen gingen de deelnemers tijdens de bijeenkomst aan de slag. 

Inmiddels zijn de subsidieaanvragen en de plannen van aanpak van alle onderwijsregio’s ingediend. Een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen periode en te kijken wat er nodig is voor de volgende stap. De bijeenkomst bestond uit twee kennisdelingsrondes waarbij er per doelgroep een programmaonderdeel was ontwikkeld. 

Belang van onderwijsregio’s erkend

De projectleiders en programmamanagers blikten terug op de vorming van de onderwijsregio’s: Wat heeft vanuit de landelijke aanpak en de subsidieregeling van het ministerie van OCW bijgedragen aan de vorming van de onderwijsregio’s?  En wat hebben ze bereikt sinds ze met de onderwijsregio’s aan de slag zijn gegaan? Als rode draad kwam naar voren dat de projectleiders en programmamanagers merkten dat het belang van de onderwijsregio’s wordt erkend en dat er draagvlak is op verschillende niveaus. Ook is er aansluiting van nieuwe partners gerealiseerd. 
Vervolgens gingen de projectleiders en programmamanagers in gesprek over de uitwerking van de plannen in de regio’s en hoe hier de komende maanden invulling aan wordt gegeven. Er werd onder meer gesproken over een goede governance structuur en hoe je de besluitvorming daarbinnen regelt. 

Samenwerken voor goede arbeidsmarktcommunicatie

De communicatieprofessionals gingen tijdens de sessies in gesprek over kansen, knelpunten en reeds ontwikkelde projecten op het gebied van communicatie. Ook werd besproken hoe de onderwijsregio’s elkaar kunnen versterken in het bereiken van werkzoekenden. Kunnen bepaalde communicatie-activiteiten centraal georganiseerd worden en/of kun je via een landelijk platform werven? Welke keuzes maak je binnen je arbeidsmarktstrategie en welke kanalen zet je in voor de werving? Daarnaast kwam tijdens de sessies ook het belang naar voren van het binden en boeien van medewerkers als je ze eenmaal binnen hebt gehaald.

Elkaar versterken op het gebied van data en monitoring

De dataprofessionals van de onderwijsregio’s gingen aan de slag met het nieuwe onderwijsarbeidsmarktdashboard van het ministerie van OCW. Ook gingen ze met elkaar in gesprek over hoe de onderwijsregio’s elkaar kunnen versterken op het gebied van data, analyses en monitoring, zodat op basis hiervan doeltreffende interventies uitgevoerd kunnen worden. 

Van denken naar doen 

De deelnemers keken terug op een zinvolle bijeenkomst. Het was nuttig om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, zodat men binnen de onderwijsregio’s niet ieder voor zich het wiel hoeft uit te vinden. Manon Koldewijn, programmadirecteur van de Realisatie-Eenheid, sloot de bijeenkomst af met de boodschap dat de onderwijsregio’s de komende tijd verder zullen gaan van denken naar doen. Het is nu tijd voor de inhoud en uitvoering. De Realisatie-Eenheid zal hierbij op verschillende manieren ondersteunen. 


Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie van de bijeenkomst: