Vacature: Voorzitter Programmaraad (i.o.)

Tekort aan onderwijspersoneel is de moeder van alle arbeidsmarkttekorten. Het is de wens van de beide bewindspersonen van het ministerie van OCW om de lerarenstrategie uit te voeren met waar nodig specifieke regionale accenten. 

Regiovorming is hiervoor een belangrijke bouwsteen. In 2023 zijn 27 voorloper onderwijsregio’s van start gegaan. Zij leren in de regio, onderling tussen regio’s en voor Nederland. Vanuit de voorloper onderwijsregio’s nemen schoolbesturen, vakbonden en beroepsgroep, opleiders, gemeenten en andere partijen de verantwoordelijkheid voor een goed werkende regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren spelen partners beter in op de leraren- en personeelstekorten. Ook gaan zij aan de slag met de drie versnellingsthema’s: opleiden, bevoegdheden en onderwijstijd. Om de vorming van onderwijsregio’s te ondersteunen en de ervaringen - geleerde lessen in de regio’s vanuit de praktijk - te verbinden aan de landelijke tafel van het Bestuurlijk Overleg Leraren (BO) wordt een Programmaraad geïnstalleerd. De mensen die meedoen in de Programmaraad reflecteren vanuit de praktijk en kijken met een frisse blik naar de relevante vraagstukken. Zij denken mee in hoe we de beweging goed in gang zetten. In februari 2024 gaat de Programmaraad van start en draait zij een jaar. Na een jaar volgt een evaluatie en wordt er gekeken hoe de raad gecontinueerd kan worden. De Programmaraad komt vier keer bij elkaar in 2024 en een evaluatie volgt in eerste kwartaal van 2025. 

Opdrachtomschrijving

Voor de Programmaraad i.o. zoekt de Realisatie-Eenheid een onafhankelijk voorzitter. De inzet van de voorzitter moet bijdragen aan een werkend netwerk van onderwijsregio’s waarin partners (schoolbesturen, opleiders, vertegenwoordiging van de beroepsgroep en andere partners) elkaar weten te vinden en met elkaar aan de slag gaan met de aanpak voor de regionale onderwijsarbeidsmarkt. Dit netwerk moet in staat worden gesteld om fris te denken en adviezen te formuleren die opgebouwd zijn vanuit de praktijkervaring. Gezien de betrokkenheid van meerdere partners in de samenwerking is het belangrijk dat de voorzitter onafhankelijk is en ook op die manier gezien wordt door alle partners. De voorzitter moet een stimulerende rol hebben in de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door de breedte van de opgave is het noodzakelijk dat de voorzitter van de Programmaraad het onderwijsveld goed kent. Daarbij moeten de bestuurlijke verhoudingen duidelijk zijn.

Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben een tijdsinvestering van ongeveer 8 uur voorbereiding per vergadering en daarnaast het voeren van de vergadering.

De voorzitter:

 • draagt actief bij aan de versterking van de rol en de positie van de Programmaraad;
 • heeft een visie op de rol die de Programmaraad kan spelen rondom signaleren, reflecteren en klankborden;
 • verkent de wijze van werken en maakt dit praktisch hanteerbaar – overdraagbaar;
 • zorgt in samenwerking met de secretaris voor voorbereiding en strakke sturing van de vergaderingen/bijeenkomsten;
 • draagt de verantwoordelijkheid van de verantwoording richting de opdrachtgever van de Programmaraad, in deze het BO. Hiervoor maakt de voorzitter ieder halfjaar een duidelijke voortgangsrapportage.

Competenties en vaardigheden

Als voorzitter:

 • bent u in staat de leden van de programmaraad inhoudelijk te inspireren en uit te dagen. Als voorzitter van de programmaraad heeft u daarnaast een bewezen track record in strategische advisering binnen het onderwijsveld en bekijkt u de vraagstukken met een overstijgende blik;
 • bent u in staat onderwijsinhoud en arbeidsmarktvraagstukken samen te brengen;
 • bent u in staat om kennis over te brengen van en/ of ervaring op het gebied van werving, matching, opleiding, begeleiding en professionalisering;
 • beschikt u over kennis van de governance, werken in netwerkorganisaties en structuren van medezeggenschap in het onderwijs;
 • houdt u de maatschappelijke opdracht voor ogen en zoekt samen met de programmaraad continue de verbinding tussen de onderwijsregio’s en vertegenwoordigers van vak- en beroepsorganisaties;
 • beschikt u over uitstekende analytische en schriftelijke vaardigheden.

Vergoeding

De voorzitter wordt ingesteld en krijgt een vergoeding op basis van bestaande kaders.

Tijdsplanning

U wordt gevraagd om de volgende momenten beschikbaar te zijn voor de selectie.
De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op:

 • De eerste gespreksronde vindt plaats op 9 november 2023 (14.00 uur tot 17.00 uur) en 10 november 2023 (09.00 uur tot 16.00 uur).
 • De tweede gespreksronde vindt plaats op 13 november 2023 (09.00 uur tot 11.00 uur).

In het Bestuurlijk Overleg van 23 november 2023 wordt de geselecteerde kandidaat voorgelegd. De eerste programmaraad vindt plaats in februari 2024.

Reageren

De selectiecommissie staat onder leiding van Programmadirecteur-regisseur van de Realisatie-Eenheid, Manon Koldewijn. Reageren kan tot 31 oktober 2023 (12.00 uur), via luuk.ijlst@minocw.nl. Stuur uw CV en een korte motivatie mee.

Mocht u vragen hebben over de bovenstaande vacature, dan kunt u contact opnemen met Lex Leoné (strategisch adviseur Realisatie-Eenheid) via 06-25735032.