Overzicht subsidies

De Subsidieregeling Onderwijsregio’s en de Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s zijn gepubliceerd.

De Subsidieregeling Onderwijsregio’s en de Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s zijn gepubliceerd. In een onderwijsregio zorgen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen voor voldoende en goed opgeleid onderwijspersoneel door zich gezamenlijk binnen de onderwijsregio in te zetten voor het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

Voor de Subsidieregeling Onderwijsregio’s is € 90.951.000 beschikbaar gesteld en voor de Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s € 2.700.000.
 

Subsidieregeling Onderwijsregio’s

Het is voor onderwijsregio’s mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van activiteiten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in 2024 nog niet de overstap maken naar onderwijsregio’s, kunnen in 2024 via deze regeling gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten RAP en SO&P voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voorwaarde is wel dat zij in samenspraak met de Realisatie-Eenheid verkennen hoe zij aan kunnen gaan sluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s gaan vormen, zodat per 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is gerealiseerd.

Voor de Subsidieregeling Onderwijsregio’s is € 90.951.000 beschikbaar gesteld.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 oktober 2023 16:00 uur. Aanvragen die worden ingediend na 31 oktober 2023 16:00 uur worden afgewezen.

Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s

Voorlopers onderwijsregio’s kunnen subsidie aanvragen voor de aanstelling van een projectleider en voor activiteiten in 2023 die samenhangen met de lerende aanpak onderwijsregio’s, zoals ontwikkel- en kennisdelingssessie en het versterken van de verbinding tussen RAP en SO&P. Gezien de urgentie om de tekorten in het onderwijs aan te pakken, is de inzet om in relatief korte tijd te leren van wat er al is ontwikkeld in regio’s, dit verder uit te werken en breder te verspreiden.

Voor de Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s is € 2.700.000 beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt € 100.000 per voorloper onderwijsregio.

Een voorloper onderwijsregio kan een aanvraag voor subsidie indienen van 4 september 09:00 uur 2023 tot en met 2 oktober 2023 16:00 uur. Aanvragen die worden ingediend na 2 oktober 2023 16:00 uur worden afgewezen.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidies vind je op de website van DUS-I en in Subsidieregeling Onderwijsregio’s en Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s.

DUS-I: Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s
DUS-I: Subsidieregeling Onderwijsregio’s