Als onderwijsregio in oprichting aan de slag

Werk je samen in een regio met schoolbesturen, lerarenopleidingen en onderwijsorganisaties en wil je als 'onderwijsregio in oprichting’ verder om belangrijke thema’s, zoals het lerarentekort, in meer samenhang op te pakken? Dan kan jouw regio zich binnenkort inschrijven als onderwijsregio in oprichting. 

Wat is een onderwijsregio in oprichting?

Als je kiest voor een onderwijsregio in oprichting sorteer je als regio voor op de toekomstige (gunstige) ontwikkelingen rond de inrichting van de onderwijsregio’s. Als ‘onderwijsregio in oprichting’ werken schoolbesturen (met hun scholen, lerarenopleidingen, vak- en beroepsorganisaties en gemeenten) nauw samen. Met meer slagkracht en samenhang kan gewerkt worden aan voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel die met plezier werken in het onderwijs. Personeel dat goed is opgeleid, die hun vak bijhouden en zich verder kunnen ontwikkelen. 
Door jouw regio in te schijven, maak je in het najaar van 2024 al gebruik van een landelijk dekkend netwerk en voordelen. Zo kan de regio gebruikmaken van, een regionale arbeidsmarktinfrastructuur en landelijke kennis, middelen en ondersteuning. 
Inmiddels is al een groep van 27 onderwijsregio’s aan de slag, ‘de voorlopers’. Deze voorlopers zijn nu aan de slag met de lerende aanpak (leren voor Nederland, leren met elkaar en leren in de regio). Zij vervullen een voortrekkersrol binnen de lerende aanpak en leveren een bijdrage aan het monitoringsonderzoek. Zij delen hun ervaringen in landelijke en regionale kennissessies.  
Wanneer jouw regio een onderwijsregio in oprichting wordt, dan sluit je aan bij de kennissessies van de voorlopers. 

Hoe kan ik mijn regio aanmelden als onderwijsregio in oprichting? 

Om als onderwijsregio’s in oprichting  aan de slag te gaan, kan een beknopt plan van aanpak worden aangeleverd bij de Realisatie-Eenheid. Via een nieuwsbericht word je binnenkort geïnformeerd over de precieze inleverdata en kaders van het plan van aanpak. Naar verwachting is de uiterlijke indiendatum rond 13 september 2023. Het nieuwsbericht met alle informatie wordt gepubliceerd op www.aanpaklerarentekort.nl.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Houd www.aanpaklerarentekort.nl in de gaten voor het nieuwsbericht. Ook kun je een melding ontvangen als het artikel is gepubliceerd. Als je een melding wilt ontvangen, kun je een e-mail sturen naar realisatieeenheid@minocw.nl