De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking

Hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? Hoe draagt het betrekken van de beroepsgroep bij aan goed werkgeverschap en daarmee aan het opleiden en behouden van docenten? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren? In dit artikel komen twee voorbeelden aan bod, en bespreken we ideeën en uitdagingen op dit vlak

De oproep van Merel van Vroonhoven om de beroepsgroep intensiever en nadrukkelijker te betrekken in de aanpak van de tekorten in het onderwijs klonk helder door in haar advies ‘Samen sterk voor elk kind’ (2020). Leraren en schoolleiders ervaren dagelijks de effecten van de tekorten en kunnen daarom een rol spelen bij de aanpak. Tijdens de RAP-kennissessie ‘De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking’ van 6 juni jongstleden (georganiseerd door Voion, SOM in samenwerking met SO&P) zijn verschillende partners met elkaar het gesprek aangegaan: wat vindt er al plaats in de regio om de beroepsgroep te versterken, hoe kunnen we dat verstevigen en in de toekomst formaliseren? In Zeeland en Zwolle is men actief aan de slag met het betrekken van de beroepsgroep bij het aanpakken van tekorten. Wat werkt er goed en welke kansen liggen er nog?

Docentencampagne en tutoringsprogramma in regio Zwolle

In Zwolle (vo/mbo) zijn twee campagnes ontwikkeld, een docentencampagne waarin docenten als ambassadeur worden ingezet om collega’s te werven en een tutoringsprogramma waarin jongeren zich oriënteren op het docentschap.

Samenwerking vo en mbo bij Technum

Technum biedt toekomstgericht techniekonderwijs in de regio Zeeland waarin vo en mbo nauw met elkaar samenwerken. Hier wordt de beroepsgroep nauw betrokken bij het nadenken over mogelijke oplossingen voor tekorten. Zo zijn vier modellen ontwikkeld om tekorten bij personeel aan te pakken.