Voorlopers onderwijsregio’s van start!

Er zijn 29 aanvragen ingediend door samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep als zogeheten voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. De voorlopers zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Dit toont aan dat partijen in de regio de urgentie voelen om samen aan de slag te gaan.

In gezamenlijkheid inspelen op de personeelstekorten

In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten. 

Betrokkenheid van de beroepsgroep essentieel om te voldoen

De partners op landelijk niveau  en OCW hebben gezamenlijk de ingediende aanvragen beoordeeld. Niet alle aanvragen voldoen al (volledig) aan de gestelde eisen. Dat geldt met name voor de betrokkenheid van de beroepsgroep. We willen juist vanuit het belang van een lerende aanpak dat leraren en schoolleiders vanaf het begin meedoen en een volwaardige stem hebben, daarom is voor deze betreffende regio’s een voorlopige status toegekend. Inmiddels is de landelijke Realisatie-eenheid (RE) gestart en worden de eerste kennismakingsgesprekken met zowel de landelijke partners als de regio’ s gepland. De RE is gevraagd met de regio’s aan de slag te gaan zodat voor de zomer duidelijk is welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen. 

De RE zal de komende weken benutten om samen met de regio’s en landelijke partners tot een definitieve voorloper status te komen en plannen naar een definitieve status te brengen. Voor de langere termijn willen we de ervaringen van de voorlopers in een lerende aanpak gebruiken in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's.

Overzicht van ingediende aanvragen:

Overzicht van ingediende aanvragen:

Noord-Nederland:

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen Friesland, Drenthe (mbo) 
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland:

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo) 
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland:

 • Midden-Nederland (vo/mbo)
 • RTC Transvita (po)
 • Utrecht Stad (po/vo/mbo)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland: 

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo /mbo) 
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Gouda en Krimpenerwaard (po/vo)
 • RTC Cella Gouda/Alphen a/d Rijn e.o. (po)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po) 
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo) 

Zuid-Nederland:

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk:

 • Landelijk groen onderwijs (vo- mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po, vo, mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)

1) PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH, UNL, AOb, CNV, FvOv, AVS, PVVVO, BVMBO

Dit is een gezamenlijk bericht vanuit de partners: Ministerie van OCW, Algemene Vereniging Schoolleiders, Platform VVVO, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, AOb, CNV, FvOv en BVMBO.