Kennissessie De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking

dinsdag 6 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum: 6 juni 2023
Tijd: van 15.00 - 16.30 uur
Plaats: Online via MS Teams

De oproep van Merel van Vroonhoven om de beroepsgroep intensiever en nadrukkelijker te betrekken in de aanpak van de tekorten in het onderwijs klonk helder door in haar advies ‘Samen sterk voor elk kind’ (2020). Ook in het Onderwijsakkoord po/vo, de werkagenda van het mbo en het werkplan po/vo/mbo klinkt eenzelfde geluid. Leraren, teamleiders en schoolleiders ervaren in de dagelijkse praktijk de effecten van de tekorten en kunnen daarom ook een rol spelen in het oplossen ervan. Maar hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? Hoe draagt het betrekken van de beroepsgroep bij aan goed werkgeverschap en daarmee aan het opleiden en behouden van docenten? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren?  

Om hier antwoord op te krijgen, organiseren Voion en SOM in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de kennissessie ‘De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking’. In deze sessie worden twee mooie voorbeelden met relevante vraagstukken gedeeld vanuit de praktijk. Daarnaast zullen we in deelsessies uiteengaan om met elkaar uit te wisselen over hoe de beroepsgroep te betrekken in de aanpak van tekorten en kwalitatieve overschotten en andere gerelateerde arbeidsvraagstukken in de regio. De ideeën en uitdagingen op dit vlak worden verzameld en plenair besproken met als doel om de opbrengsten mee te nemen naar de dagelijkse praktijk.

Doelgroep: Een brede vertegenwoordiging uit het werkveld van het vo en mbo. Denk hierbij aan: programmaleiders RAP en SO&P, werkplekbegeleiders, docenten, schoolleiders, directeuren, HR-managers, HR- adviseurs en mr-leden.

Programma

15.00u – Welkom
15.05u – Inleiding door Voion
15.10u – Twee praktijkvoorbeelden
15.40u – Deelsessies
16.20u – Delen opbrengsten
16.30u – Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier op deze pagina.

Meer informatie

  • In 2020 vond voorafgaand aan een kennisdeling van SOM over het mbo in regionale samenwerking een strategische sessie plaats met een aantal HR-directeuren uit het mbo. In deze sessie werd de positie van de mbo’s in regionale samenwerking besproken. Op dit moment zijn veel mbo’s aangesloten bij de regionale aanpak, maar er liggen nog veel kansen om de samenwerking en de positionering van het mbo te verbeteren.
  • In 2021 organiseerde Voion een inspiratiesessie waar regio’s werden uitgedaagd om de stappen te schetsen die zijn nodig zijn om de beroepsgroep meer te betrekken in de huidige ontwikkelingen van regionale samenwerking. De uitkomsten: betrek HRM, directies en schoolbesturen, zij hebben kennis van de onderwijsarbeidsmarkt en kunnen zo de beroepsgroep goed informeren. Betrek bovendien de medezeggenschapsraden: zij vertegenwoordigen immers de stem van de beroepsgroep. Informeer de beroepsgroep door de inzet van communicatiemiddelen en geef hen een plek in vaste (bestuurlijke) overlegstructuren, zodat zij op kunnen treden als ambassadeur van het eigen vakgebied. Het nauw betrekken van leraren, teamleiders en schoolleiders bij het vraagstuk rondom de tekorten maakt van onderwijsinstellingen een lerende organisatie en draagt bij aan goed werkgeverschap.
  • Meer lezen over de medewerker als ambassadeur en goed werkgeverschap? Lees dan dit praktijkverhaal van het MBO College Hilversum van SOM.