Onderzoek naar (draagvlak) alternatieve routes leraarschap Informatica

Onderzoeksbureau Dialogic heeft in opdracht van OCW gekeken naar of er onder lerarenopleidingen draagvlak is voor een rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica. Dit naar aanleiding van de bijzonder hoge tekorten aan leraren binnen dit vak, en de beperkte routes naar het eerstegraads leraarschap informatica. Het onderzoeksrapport is inmiddels gepubliceerd. U kunt het hier lezen.

In het onderzoek is gekeken naar of er onder lerarenopleidingen draagvlak is voor een rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica. Informatica is namelijk een bijzonder tekortvak dat vooral in het eerstegraadsgebied (bovenbouw havo/vwo) wordt gegeven. Dit maakt het vervullen van vacatures voor het vak Informatica een grote uitdaging. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat:

  • Het draagvlak voor een rechtstreekse route naar het eerstegraads leraarschap Informatica voor de bovenbouw van het havo/vwo via de hbo-lerarenopleidingen (dus via een tweedegraadsopleiding leraar informatica) niet groot is.
  • Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat er draagvlak is voor het tweede deel van de route, namelijk de eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo.
  • Een andere kansrijke oplossing die door de lerarenopleidingen werd ingebracht, is het verkennen hoe het toelatingsbeleid vanuit de lerarenopleidingen voor het aantonen van de vakinhoud ruimer kan worden ingericht. Daarnaast zou ook gekeken kunnen worden wordt naar het verruimen aanbevolen van de kaders voor het zij-instroom in het beroep-traject.

Voor de overige onderzoeksresultaten wijzen we u op het rapport.