Subsidieregeling om onderwijsassistenten op te leiden tot leraar

Om het lerarentekort in het po terug te dringen, kunnen onderwijsassistenten subsidie aanvragen voor een opleiding tot leraar. Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal € 20.000 (€ 5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan volgen met circa 40% stijgt als het collegegeld en 8 uur studieverlof per week worden vergoed. Deze subsidieregeling ondersteunt onderwijsassistenten bij het behalen van een lerarenbevoegdheid en biedt financiële tegemoetkomingen voor de opleidingskosten.

Voorwaarden subsidieregeling

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten onderwijsassistenten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze ingeschreven zijn voor de opleiding tot leraar en moet er een bewijs van inschrijving worden overlegd. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband moet de subsidie aanvragen via een online vragenformulier en moet een overeenkomst sluiten met de onderwijsassistent met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.

Aanvragen subsidie en meer informatie

Voor het kalenderjaar 2023 kan subsidie aangevraagd worden in de periode 1 januari tot en met 15 oktober 2023. In totaal kunnen 400 onderwijsassistenten gebruikmaken van de subsidieregeling.