Resultaten landelijke meting bekend: 9.700 fte tekort aan leraren

In oktober 2022 hebben alle scholen in Nederland een vragenlijst ontvangen waarin zij konden aangeven hoe groot hun personeelstekort is. Hieruit blijkt dat er landelijk een tekort van 9.700 fte aan leraren is. Dat is 9,5% van de totale werkgelegenheid voor leraren. Ten opzichte van vorig jaar zijn de tekorten licht gestegen, toen was het tekort naar schatting 9.100 fte.

Voor een goede aanpak van de tekorten is actuele data over de personeelstekorten van groot belang. Op 3 oktober is deze jaarlijkse uitvraag actuele tekorten aan leraren en schoolleiders op scholen in het primair onderwijs opnieuw van start gegaan, waarbij zowel openstaande vacatures als verborgen tekorten worden gemeten. Net als vorig jaar deden veel scholen mee: 85% van de scholen in de G5 en 46% buiten de G5 heeft deelgenomen. Omdat veel scholen meededen aan de meting, geven de resultaten een goed beeld van de situatie rondom het personeelstekort in het onderwijs.

De tekorten zijn nog steeds groot: momenteel is er naar schatting een tekort van 9.700 fte (6200 fte ‘reguliere’ tekorten en 3500 fte tekorten aan langdurige vervangers). Dit staat gelijk aan 9,5% van het totaal aantal gewenste leraren: 9,2% in het basisonderwijs, 15,2% in het speciaal basisonderwijs en 9,7% in (voortgezet) speciaal onderwijs. Vorig jaar was het landelijke gemiddelde tekort naar schatting 9.100 fte (9,1%). Het tekort is dus licht gestegen (met 600 fte).

Grote steden (G5)

De tekorten aan leraren zijn binnen de grote steden (G5: Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) gestegen.. Rotterdam laat na een stijging van de tekorten sinds oktober 2020 voor het eerst een daling zien. De tekorten binnen de grote steden blijven nog steeds hoger dan buiten de grote steden (15,2% binnen de G5 en 8,5% buiten de G5). Buiten de grote steden zijn de tekorten aan leraren vergelijkbaar met vorig jaar, maar lijken die zich wel meer in het westen van het land te concentreren. Net als vorig jaar zijn de tekorten op scholen met een hoge schoolweging (veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden) over het algemeen groter.

Schoolleiders

Het totale landelijk gemiddelde tekort aan schoolleiding is dit jaar naar schatting 13,6%, ofwel 1.100 fte. Vorig jaar bedroeg het landelijke tekort aan schoolleiding 12,9%, wat zich toen ook vertaalde naar ongeveer 1.100 fte. De tekorten aan schoolleiding zijn binnen de G5 licht en buiten de G5 sterk toegenomen.

Alle resultaten van de uitvraag zijn te vinden in het rapport onderaan deze pagina. Volgend jaar wordt er opnieuw landelijk een uitvraag gedaan.