Kamerbrief lerarenbeleid 2022 gepresenteerd door ministers

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) hebben hun aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs gepresenteerd in de Kamerbrief lerarenbeleid december 2022. In de brief wordt ingegaan op verschillende aspecten van het lerarenbeleid in Nederland.

In de Kamerbrief benadrukken ze aan de hand van actuele cijfers dat de noodzaak hoog is. In het po is er naar schatting een lerarentekort van 6.200 fte en is er een tekort aan langdurige vervangers van 3.500 fte. In 2027 is er naar verwachting een lerarentekort van 2.142 fte in het vo. De tekorten in het vo vinden vooral plaats bij een aantal specifieke tekortvakken, zoals Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en klassieke talen. Het mbo kan vooralsnog voorzien in het aantal benodigde docenten, maar de verwachting is wel dat hier de komende jaren ook tekorten ontstaan, met name bij tekortvakken als Nederlands en informatica.

Aanpak lerarentekort

Er zijn veel initiatieven om het lerarentekort terug te dringen, zo concluderen de ministers, maar het vindt nog te versplinterd plaats en het is nog te vrijblijvend. Partijen moeten ‘over hun eigen schaduw heen stappen’ en ‘meer vanuit het collectief belang handelen’, zo luidt het oordeel van de ministers. Ze komen dan ook met een landelijke strategie, waarin ze onderscheid maken tussen maatregelen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren. Ze de focus ligt op vier punten:

  1. Dichtbij in de regio
  2. Landelijke strategie en realisatie-eenheid
  3. Strategisch personeelsbeleid
  4. Goede data en sturingsinformatie

Lees meer in de Kamerbrief lerarenbeleid 2022