Stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

Voion heeft een handreiking ontwikkeld voor scholen om stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt. Op basis van verschillende interviews met mensen die bij scholen en instanties werken die actief bezig zijn met het thema diversiteit en inclusie is de handreiking samengesteld.

De Nederlandse samenleving is divers en wordt alleen maar diverser. Leerlingpopulaties veranderen daarin ook mee en leerlingen hebben dan ook steeds vaker verschillende achtergronden. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat het onderwijspersoneel ook een afspiegeling moet zijn van de samenleving en stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt. Met behulp van de handreikingĀ Stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs zetten scholen daarin hun eerste stappen.

Het stappenplan

Het stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs bestaat uit 8 stappen:

  1. Bewustwording en draagvlak creƫren
  2. Ontwikkelen van een visie
  3. Strategie formuleren
  4. Werven en selecteren
  5. Inclusief communiceren
  6. Bewustwording vergroten
  7. (Onverwachte) verbinding en dialoog faciliteren
  8. Borging inbouwen

Voion sprak een aantal middelbare scholen en organisaties buiten het onderwijs die al de eerste stappen gezet hebben naar een meer inclusief personeelsbestand, waaruit deze 8 stappen zijn ontstaan. Download het stappenplan met de knop hieronder.