Onderzoek naar de inzet van OOP in het voortgezet onderwijs

De omvang van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs neemt de afgelopen jaren toe. Om een beter beeld van deze groep professionals te krijgen heeft OCW onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek richtte zich specifiek op de groep OOP met een directe impact op het primaire onderwijs- en leerproces van leerlingen. Wie zijn deze professionals, welke taken hebben ze, welke achtergrond hebben ze en hoe zijn ze opgeleid?

Er wordt ook in beeld gebracht welke huidige wet- en regelgeving van toepassing is op OOP, hoe deze wet- en regelgeving nu door de scholen wordt toegepast en of er volgens de scholen en professionals regelgeving ontbreekt.

Verder is gekeken naar de in het veld beleefde impact van OOP op de kwaliteit van onderwijs. Met daarbij oog voor de waardering en professionalisering van OOP. In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen voor verbeteringen gedaan.

Lees het onderzoek hier: