Jaarlijkse uitvraag personeelstekorten van start

Op 3 oktober is de jaarlijkse uitvraag naar personeelstekorten op scholen van start gegaan. Het Ministerie van OCW roept alle scholen op om deel te nemen aan deze meting (ook als zij geen tekorten hebben). Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de personeelstekorten (lerarentekorten en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. Scholen kunnen deelnemen via een persoonlijke uitnodigingsmail die ze van onderzoeksbureau Centerdata hebben ontvangen. Scholen hebben tot vrijdag 14 oktober om de vragenlijst in te vullen.

Doel van de meting

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Voor een goede aanpak van de tekorten is betrouwbare data over de actuele omvang essentieel. De actuele meting van zowel openstaande als verborgen vacatures draagt bij aan het ontwikkelen van een aanpak voor de tekorten. Het ministerie van OCW is daarom opnieuw gestart met een meting van de actuele tekorten aan leerkrachten en schoolleiders bij schoolbesturen en hun scholen in het gehele land.

Hoe kan ik deelnemen?

Details over hoe u kunt deelnemen vindt u in de uitnodigingsmail die u eerder van Centerdata heeft ontvangen. Ook als uw school geen tekorten heeft is het van belang dat u deelneemt, zodat er een goed landelijk beeld geschetst kan worden.

Voor (technische) vragen over (deelname aan) het onderzoek, verwijzen wij u graag door naar de Helpdesk van Centerdata, te benaderen via surveys@centerdata.nl. Op de website van de PO-Raad zijn veelgestelde vragen en antwoorden rondom de uitvraag te vinden.