Universitaire aanpak lerarentekort

De universitaire lerarenopleidingen hebben de website universitaireaanpaklerarentekort.nl gelanceerd. Hierop is alle informatie te vinden over universitaire lerarenopleidingen en wat universiteiten doen aan de aanpak van het lerarentekort.

Op de website is informatie te vinden over de verschillende routes naar het leraarschap, het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en data over het aantal academische leraren in opleiding. Daarnaast biedt de website ook inzicht in de regionale allianties van lerarenopleidingen en de diverse activiteiten die ondernomen worden om het lerarentekort aan te pakken.

Meer informatie

De Universiteiten van Nederland willen meer academische leraren opleiden. Deze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en dringen het lerarentekort terug.