Subsidieregeling opleiding onderwijsassistenten tot leraar verlengd en verhoogd

Ben je onderwijsassistent of leraarondersteuner? En wil je je onderwijsbevoegdheid halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen? Dan kun je een bijdrage krijgen voor de kosten van je opleiding via de ‘subsidieregeling onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar’ (SOOL). Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verlengt deze regeling en stelt vanaf 2023 extra budget beschikbaar, zodat meer assistenten en ondersteuners de opleiding kunnen volgen.

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40% stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed. De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten en leraarondersteuners de opleiding tot leraar gaan doen.

Hoogte subsidie

Per assistent of ondersteuner is de tegemoetkoming maximaal € 20.000: €5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor subsidieronde 2022 (verspreid over maximaal 4 jaren) is verhoogd van € 8 miljoen naar € 14 miljoen. Daardoor kunnen 700 assistenten of ondersteuners een subsidie krijgen.

Subsidie aanvragen

Ben je onderwijsassistent of leraarondersteuner? En wil je je onderwijsbevoegdheid halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen? Dan kun je een bijdrage krijgen voor de kosten van je opleiding. Vraag aan je schoolbestuur of leidinggevende of ze dit voor je willen aanvragen.

Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2022 voor kalenderjaar 2022. Aanvragen voor het kalenderjaar 2023 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023.

Geïnteresseerd?

Aanvragen kan via https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden en verantwoording.