Evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekort

Op verzoek van OCW hebben Oberon en het Kohnstamm Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de subsidieregeling “Regionale Aanpak Personeelstekort”. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle RAP-regio’s om inzicht te krijgen in het proces en het resultaat van de regionale aanpak.

Als onderdeel van de aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs zet OCW in op de regionale samenwerking. De onderwijsarbeidsmarkt functioneert regionaal en de aanpak verschilt per regio. De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort heeft als doel om partijen in de regio te stimuleren en te ondersteunen om het personeelstekort in het onderwijs gezamenlijk aan te pakken. Schoolbesturen konden in combinatie met lerarenopleidingen in een regio een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze RAP-subsidie. Mbo-instellingen konden zich aansluiten bij de vo-regio’s.

Lees hier het evaluatieonderzoek: