Inclusie belangrijk voor regio Noorderwijzer in strijd tegen het lerarentekort

Achttien scholen in de regio Drenthe en Groningen, verenigd in de regio Noorderwijzer, zetten meer in op inclusie om het lerarentekort tegen te gaan. In september is een projectleider inclusie begonnen voor de gezamenlijke Noorderwijzer-scholen die zich onder andere richt op het aanstellen van ondersteunende en onderwijzende medewerkers met een arbeidsbeperking.

Petra Vellinga, hoofd administratie, facilitair en ICT van de school PRO-Emmen, en Noamy Monteban, hoofd P&O van het Roelof van Echten College, nemen deel aan de inclusiewerkgroep van Noorderwijzer. In dat kader zien zij kansen om mensen met een arbeidsbeperking te betrekken in het onderwijs en zo het lerarentekort terug te dringen. De plannen worden ondersteund door de aangesloten schoolbesturen.

Lees het gehele artikel op de website van Voion. Albert Wieshaupt, directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College, vertelt daarin meer over de samenwerking met de verschillende scholen binnen Noorderwijzer en het speciaal onderwijs.