Nieuwe subsidieregeling voor schoolleiders van buiten het onderwijs

Vanaf 1 september 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs (po) een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs.

Gezien het nijpende tekort aan schoolleiders in het po, is de subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs bedoeld om de besturen in het po te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. De regeling definieert schoolleiders van buiten het onderwijs als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, onderwijsassistent, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Per schoolleider van buiten het onderwijs bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 20.000. In de eerste ronde kunt u een tegemoetkoming aanvragen van 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een tweede aanvraagronde.