Evaluatie RAP-regio's omtrent actielijnen uit RAP-subsidie 2021-2022

Het ministerie van OCW en de arbeidsmarktfondsen Voion en SOM hebben met de RAP-regio's evaluatiegesprekken gevoerd over de uitvoering van de zes actielijnen van de RAP-subsidie 2021-2022.

In de RAP-subsidie 2021-2022 gaat het om zes actielijnen:

  1. Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen
  2. Stimuleren van zij-instromers
  3. Behouden van leraren
  4. Activeren van de stille reserve
  5. Het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief
  6. Stimuleren van innovatie

De evaluatiegesprekken zijn geanalyseerd en samengevat in het document Analyse voortgangsgesprekken RAP-regio's vo/mbo 2021-2022.