Onderwijsministers sturen Kamerbrief Lerarenstrategie naar Tweede Kamer

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) hebben in de Kamerbrief Lerarenstrategie hun plannen bekendgemaakt om onder andere het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken. Volgens de ministers moeten alle registers open en zijn er nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen nodig.

In de brief geven de onderwijsministers aan dat er een andere aanpak nodig is, waarbij meer landelijke sturing nodig is door de overheid. Maatregelen die de afgelopen jaren goed hebben gewerkt, worden uitgebreid en er komt meer aandacht voor het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarnaast wordt de regionale samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen verder versterkt en komt er meer inzicht in actuele tekorten.