Onderzoek Centerdata naar verband met aandeel niet-bevoegd gegeven lessen

Voor Nederland heeft Centerdata, instituut voor dataverzameling en onderzoek, op verzoek van OCW nader onderzoek gedaan naar de verdeling van niet-bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs naar achterstandsscoregroepen, voor drie leerjaren (leerjaar 1, leerjaar 3 en eindexamenjaar). Het betreft een indeling van vo-vestigingen naar 5 kwintielen volgens de CBS achterstandsscore. De bevindingen wijzen op een sterk ongelijke verdeling van het aandeel niet-bevoegd gegeven lessen naar achterstandsscoregroepen.

Centerdata presenteert op basis van IPTO 2020 enkele indicatoren die zouden kunnen wijzen op verschillen in de kwaliteit van leraren tussen categorale en brede scholen en tussen scholen onderscheiden naar achterstandsscore per leerling. Het gaat daarbij om het percentage bevoegd gegeven lessen, het percentage lessen gegeven door jonge leraren, het percentage lessen gegeven door leraren in de laagste salarisschaal en het percentage lessen gegeven door leraren die (ook) bevoegd lesgeven op eerstegraadsniveau.

Bevoegd gegeven lessen

Het percentage aan bevoegd gegeven lessen is het laagsts op het vmbo en het hoogst op het vwo. Daarbij ligt het percentage bevoegd gegeven lessen op categorale vmbo-vestigingen (exclusief vmbo-tl) lager dan het gemiddelde voor het vmbo en op categorale vwo-vestigingen juist hoger dan het gemiddelde voor het vwo.

De percentages lessen die door leraren tot 35 jaar worden gegeven en door leraren in salarisschaal LB ligt het hoogst op het vmbo en het laagst op het vwo. Binnen het vmbo liggen de percentages het hoogst op categorale vmbo-vestigingen (exclusief vmbo-tl) en binnen het vwo in de meeste gevallen het laagst op categorale vwo-vestigingen.

Achterstandscores

Wat betreft de achtstandsscore per leerling blijven de verschillen tussen categorale en de brede scholen zichtbaar. De percentages bevoegd gegeven lessen liggen hoger naarmate de achterstandsscore per leerling lager ligt.

Meer informatie

De excelbijlage met tabellensets en regressieresultaten waarnaar verwezen wordt in het onderzoek is te vinden op Mirrorpedia onder de titel 'Verdeling leraren in het voortgezet onderwijs'.

Hieronder is het onderzoeksrapport van Centerdata te downloaden.