Onderzoek: grote verschillen op middelbare scholen in uitstroom naar lerarenopleidingen

‘Vissen in de eigen vijver loont!’, dat is het beeld dat blijft hangen na het lezen van het rapport ‘uitstroom voortgezet onderwijs naar lerarenopleidingen’ (ResearchNed, 2022). Het doel van het onderzoek was om verschillen tussen vo-scholen als het gaat om instroom in één van de lerarenopleidingen te verklaren. Welke scholen leveren veel beginnende studenten aan en welke verklaringen zijn daarvoor? Wat kunnen scholen zelf doen om de instroom op lerarenopleidingen te vergroten?

Grote verschillen tussen scholen

Uit dit onderzoek blijkt dat gemiddeld 7,6 procent van de havisten per school kiest voor een lerarenopleiding. Er zijn wel grote verschillen tussen scholen. Het aandeel varieert namelijk op verschillende scholen tussen nul en bijna 23 procent. Bovendien zijn de verschillen vaak blijvend over meerdere jaren. De 15 procent sterkst aanleverende scholen leveren naar verhouding bijna vier keer meer studenten aan lerarenopleidingen dan de 15 procent minst aanleverende scholen. Omdat relatief veel hbo-studenten blijven wonen in de omgeving van hun ouderlijk huis en hier ook werk zoeken, loont het voor scholen om naar hun eigen potentiële leerkrachtenvijver in hun klassen te kijken.

Tips om de instroom op lerarenopleidingen te vergroten

Het onderzoek naar de doorstroom van vo-scholieren naar lerarenopleidingen (ResearchNed, 2022) levert tips en aanbevelingen op voor iedereen die zich binnen lerarenopleidingen, scholen en regio’s richt op het lerarentekort. We delen alvast de eerste vijf tips:

  1. Organiseer voor leerlingen zoveel mogelijk positieve ervaringen met onderwijs en lesgeven als vo-school.
  2. Laat leerlingen zelf hun mentor kiezen. Zo kunnen scholen de impact van een vertrouwensband tussen leraren en leerlingen vergroten.
  3. Maak begeleiding in het studiekeuzeproces zo persoonlijk mogelijk. Dat is in het algemeen van belang, maar ook positief voor de doorstroom naar de lerarenopleiding. Dit kan door gesprekken en persoonlijke presentaties door de leerlingen over hun studiekeuze.
  4. Start minstens twee jaar voor het eindexamen met studiekeuzebegeleiding. De veel aanleverende scholen starten hier namelijk gemiddeld twee jaar voor het eindexamen mee.
  5. Weet als lerarenopleiding waar jouw studenten vandaag komen.