Succesvol geschiedenisdocenten helpen aan extra lesbevoegdheid Duits

In het schooljaar van 2020/2021 heeft de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) het Programma Lerarentekort Duits opgezet. Langs drie lijnen zijn initiatieven ontplooid om het tekort aan leraren Duits in het voortgezet onderwijs in Nederland tegen te gaan. Een van die drie lijnen is gericht op het op weg helpen van geschiedenisdocenten naar een extra lesbevoegdheid in Duits.

Om docenten van vakken waarin een overschot aan docenten is (zoals geschiedenis) aan te trekken en te informeren over het initiatief om een extra lesbevoegdheid te bemachtigen voor het tekortvak Duits, is er een informatiecampagne gestart door DIA. Onderdeel van de campagne was onder andere:

  • Twee webinars over het hebben van een dubbele lesbevoegdheid
  • Een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met de Hogeschool Utrecht voor docenten van andere vakken
  • 17 docenten van andere vakken zijn via de informatiedesk geadviseerd over een lerarenopleiding Duits
  • De video ‘Vergroot je kansen: aan het werk als leraar Duits’ is opgenomen op het Maurick College in Vught en is inmiddels al veel bekeken

Opbrengsten en aanbevelingen

De lijn om docenten van een overschotvak te helpen aan een extra bevoegdheid Duits heeft tot nu toe het volgende opgebracht:

  • Er is met 17 docenten van andere vakken gesproken over hun mogelijkheid tot het behalen van een tweede lesbevoegdheid.
  • Zes mensen hebben concrete stappen ondernomen om de lesbevoegdheid voor Duits te behalen.

Een geïntegreerde leerroute voor een double degree zou pas écht verlichting voor de studie brengen, en het DIA beveelt dan ook aan om dit structureel aan te bieden aan de lerarenopleidingen.

Twee lijnen van het programma Lerarentekort Duits

Naast de lijn die geschiedenisdocenten op weg helpt naar een extra lesbevoegdheid Duits zijn er nog twee lijnen:

  1. DIA Docenten-desk gericht op zij-instromers en moedertaalsprekers. Potentiële zij-instromers werden met deze lijn intensiever ondersteund en doorverwezen naar instanties en speciale programma’s die hen hielpen op docent te worden in Nederland.
  2. Uitbreiding DIA-Akademie gericht op beginnende docenten. Met deze lijn werd een netwerk opgezet voor beginnende docenten Duits om het grote verloop tijdens de eerste vijf jaar in het beroepsleven onder docenten Duits terug te dringen.