Urenuitbreiding in het onderwijs

Het onderwijs kent grote, groeiende arbeidstekorten en relatief veel kleine aanstellingen. Urenuitbreiding van huidige leerkrachten kan één van de oplossingen zijn. Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) is in samenwerking met het Haagse schoolbestuur Lucas Onderwijs een pilot gestart om de mogelijkheden rondom urenuitbreiding voor het primair onderwijs nader te verkennen en een aanpak te ontwikkelen om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Veranderaanpak po

In 2020 liet een eerste verkenning van HPP binnen het schoolbestuur zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat daarnaast ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. In de pilot, met vier proeftuinscholen, hebben HPP en Lucas Onderwijs een veranderaanpak specifiek voor het primair onderwijs ontwikkeld en getest.

Resultaten pilot

De eerste resultaten zijn kansrijk! Leerkrachten willen onder voorwaarden meer werken, maar om daadwerkelijk urenuitbreiding te realiseren is het goede gesprek over de wensen en onder welke voorwaarden belangrijk. De interventies in de ontwikkelde veranderaanpak voorzien hierin. Zo wordt gekeken naar communicatie, de mogelijkheden om flexibel te werken en het voeren van de dialoog, zowel in groepsverband als één-op-één.

De komende maanden wordt de aanpak gefinaliseerd, door te kijken hoe directeuren concrete handvatten aangeboden kunnen krijgen om op hun eigen school met dit thema aan de slag te gaan.

WerkUrenBerekenaar en toolkit

Ben je geïnteresseerd en leerkracht, met de WerkUrenBerekenaar kan je berekenen wat meer (of minder) uren werken onderaan de streep financieel betekent. Wil je als directeur of schoolbestuur het thema beloning meer onder de aandacht brengen? Via deze toolkit zijn er verschillende (communicatie)materialen beschikbaar om er mee aan de slag te gaan. Ook tref je hieronder een document met handige tips aan over hoe je met urenuitbreiding aan de slag kun gaan. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak? Hieronder is ook de rapportage ‘Deeltijd in het Onderwijs’ te vinden, en  of kijk op de website van Het Potentieel Pakken.