Verkenningen regionale loketten en samenwerkingsverbanden in de RAP-regio’s

Het Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, de arbeidsmarktfondsen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hebben twee gezamenlijke verkenningen gedaan. De aanleiding voor deze verkenningen is de behoefte om van de ontwikkelingen in de regio’s kennis op te halen, te delen en te leren.

RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

De verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio verkent of en, zo ja, hoe de RAP-regio’s bij de aanpak van het personeelstekort samenwerken met andere samenwerkingsverbanden in de regio. Daarbij is met name gekeken naar de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en regio’s van Sterk Techniekonderwijs (STO).

Verkenning werking van regionale loketten

Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar de werking van de regionale loketten. Doelstelling van de regionale loketten is om potentieel onderwijspersoneel te informeren over het vinden van een passende route naar een functie in het onderwijs en waar nodig te helpen.

Meer informatie

Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en gouden tips over samenwerkingsverbanden en de regionale loketten? Lees dan de RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio en de Verkenning werking van regionale loketten.