Jaarevaluatie van het Onderwijsloket

Het Onderwijsloket is de plek waar u terecht kunt als u een overstap naar het onderwijs overweegt. U krijgt hier persoonlijk advies en antwoord op al uw vragen. Zo worden alle mogelijke routes naar een baan in het onderwijs besproken en wordt u verwezen naar verschillende opleidingen of organisaties die u verder kunnen helpen in uw orientatieproces. Dat doet het Onderwijsloket sinds begin 2020.

Ieder jaar schrijft het team van het Onderwijsloket een jaarevaluatie. Dit evaluatierapport wordt in september gepubliceerd. Doel van het rapport is om terug te kijken op het afgelopen jaar (2020-2021) en vooruit te kijken naar komend jaar (2021-2022). Daarnaast worden ook de knelpunten beschreven die in de route die een overstapper aflegt van begin van de overstap tot daadwerkelijk starten in het onderwijs.

Lees de jaarevaluatie 2020-2021 en een overzicht van kansen en knelpunten.