Welke ervaringen hebben RAP-regio's met zij-instroom?

Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? Het ministerie van OCW organiseerde begin juni, samen met Voion, een kennisdelingsbijeenkomst om de resultaten op te halen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

De komende maanden stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een wetsvoorstel op voor de modernisering van zij-instroom. Zij-instromers en hybride docenten zijn volgens het ministerie een welkome verrijking voor het onderwijs. OCW wil de route voor zij-instroom moderniseren omdat de inzet van zij-instromers en hybride docenten in het onderwijs succesvol is, maar de huidige subsidieregeling geen structurele oplossing biedt.

Lees meer over het wetsvoorstel en de ervaringen van de verschillende RAP-regio's op de website van Voion.