Terugblik op de verdiepingssessie Strategische PersoneelsPlanning

Op donderdag 20 mei deden 41 personen mee aan de verdiepingssessie Strategische PersoneelsPlanning (SPP). Met SPP krijg je antwoorden op de vragen welke mensen er straks nodig zijn, wie er dan beschikbaar zijn en hoe de mogelijke gaten kunnen worden ingevuld.

Saskia Struik van VfPf gaf uitleg over de verschillende aspecten van strategisch personeelsbeleid. Wat is het en wat levert het op? Welke tools zijn er beschikbaar? Nieuwsgierig? Bekijk de bijdrage van Saskia Struik.

Vervolgens vertelde Hans Schwartz van het Arbeidsmarktplatform PO hoe de module SPP van het Scenariomodel PO kan worden gebruikt om richting te geven aan dit beleid en dit verder te onderbouwen. Met de SPP-module kun je samen met andere scholen en besturen een berekening maken van de aanwezige en benodigde formatie in de toekomst. Ook zijn presentatie kun je terugzien.

Daarna deelden Eric Reekers, directeur Transfercentrum Onderwijs Zeeland, en Saskia Szarafinski, projectleider PO van RAP Zeeland, hoe zij een en ander in Zeeland hebben aangepakt; van de opzet tot hun ervaringen uit de Zeeuwse praktijk met strategisch personeelsbeleid en regionale SPP. Meer weten, kijk dan de presentatie van Eric Reekers en Saskia Szarafinski.

Tot slot zijn de deelnemers in groepen uiteengegaan om met elkaar terug te blikken op hetgeen gepresenteerd is en werden er tips uitgewisseld om met SPP aan de slag te gaan. Een aantal voorbeelden hiervan:

  • De presentaties hebben veel informatie gegeven en inspireren om aan de slag te gaan met SPP op bestuursniveau. Vervolgens kan SPP ook toegepast worden op regionaal niveau. Laat (RAP-)regio’s weten dat je met de SPP-module van het Scenariomodel PO samen met andere scholen en besturen een berekening kan maken van de aanwezige en benodigde formatie in de toekomst. Overigens zijn er ook externe organisaties, die zo’n regionale berekening voor je kunnen uitvoeren.
  • Met de SPP-module van het Scenariomodel PO kun je naast onderwijzend personeel ook onderwijsondersteunend personeel meenemen in de analyse. Wel goed om vooraf te weten dat het Scenariomodel PO zich beperkt tot het (speciaal) basisonderwijs.
  • Maak gebruik van de kennis en expertise van VfPf voor wat betreft de kwalitatieve kant van SPP.
  • Bij het maken van de strategische analyse “waar wil ik over vijf jaar staan?” kun je ook denken aan het anders organiseren van het onderwijs en wat dat betekent voor de samenstelling van het personeel. Ter inspiratie zijn er voldoende voorbeelden van anders organiseren, kijk bijvoorbeeld op de website van Schoolplein Noord.
  • Wanneer je SPP hebt uitgevoerd, kun je vervolgens ook bepalen welke vacature je op de korte en lange termijn moet invullen. Deze kun je plaatsen in het regionaal Loket. In Zeeland doen ze dit al.