Terugblik op de online RAP-verdiepingssessie over zij-instroom

Om kennisdeling tussen RAP-regio’s te bevorderen, organiseerde Arbeidsmarktplatform PO op 13 april een online verdiepingssessie over zij-instroom. Hester de la Parra en Josine van den Elsen, van het ministerie van OCW, trapten af met een update over de modernisering van zij-instroom.

Na deze plenaire presentatie gingen de deelnemers uiteen in deelsessies. Hier bespraken we verschillende thema’s, waaronder regionalisering, geschiktheidsonderzoeken en verantwoordelijkheidsverdeling van scholing en begeleiding. Ook deelden we met elkaar wat er in de verschillende regio’s gebeurt, waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij kunt gebruiken. In de deelsessies kwam onder andere het volgende aan bod:

Onder goede begeleiding stapsgewijs voor de klas

De deelnemers zien zij-instroom als een verrijking voor het onderwijs; zij-instromers nemen namelijk andere kennis en ervaring mee. Maar aanwezigen vinden met name de kosten voor begeleiding hoog en juist goede begeleiding is noodzakelijk om uitval te voorkomen Het eerste jaar kun je een zij-instromer namelijk niet zelfstandig voor de klas zetten, waardoor je een dubbele bezetting nodig hebt. Dit verschilt uiteraard per kandidaat. Daarom heeft starten met stages de voorkeur. De meeste deelnemers zijn dan ook enthousiast over het systeem van de verkorte deeltijd ‘Versneld voor de klas’. Op deze manier gaan zij-instromers aan de slag als stagiair of leraarondersteuner en kunnen vervolgens stapsgewijs, geleidelijk aan zelfstandig voor de klas.

Voortraject van belang

Ook geven deelnemers aan dat het voortraject heel belangrijk is. Sommige mensen zijn aanvankelijk heel enthousiast en dénken dat ze voor de klas willen staan. Tijdens het traject komen zij er soms achter dat het toch niet de juiste keuze blijkt te zijn. Daarnaast wordt genoemd dat zij-instroom in het primair onderwijs anders is dan in het voortgezet onderwijs waarbij iemand al affiniteit met het vak heeft.

Goede afspraken maken met betrokken partijen

De subsidie zij-instroom is net voldoende om de opleiding te betalen. Geopperd wordt dat het gewoon moet worden dat je studenten en zij-instromers opleidt voor de sector en daarover goede afspraken maakt met elkaar. Bijvoorbeeld door een deel van de kosten voor de opleiding en begeleiding over te nemen bij overgang naar een ander bestuur. Alle risico's en kosten liggen nu bij het schoolbestuur. Een tripartiete verdeling zou beter zijn. Dan dragen zowel het schoolbestuur, de opleiding als de zij-instromer zelf een deel van de kosten en verantwoordelijkheid.