Schoolbesturen Zaanstreek-Waterland maken regionale strategische personeelsplanning

Het maken van een strategische personeelsplanning geeft inzicht in mogelijke tekorten of overschot in personeel op de korte en lange termijn. Zo’n strategische planning heeft het meeste nut als er een regionaal overzicht wordt gemaakt. Het Scenariomodel-VO van Voion bevat nu een ‘Mijn Regio’-omgeving. Daarmee kunnen schoolbesturen op een eenvoudige manier samenwerken en gezamenlijk anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt in de regio.

In de regio Zaanstreek-Waterland krijgen enkele schoolbesturen in Waterland te maken met boventallig personeel door krimp van het aantal leerlingen, terwijl het in Zaanstreek een probleem is om docenten te vinden. In het kader van de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) besloten de vijf besturen van vo-scholen en het mbo uit de regio om zich gezamenlijk te richten op een strategische personeelsplanning via het Scenariomodel-VO. Zaanstreek-Waterland is daarmee een van de eerste regio’s die gebruikmaakt van de nieuwe Mijn Regio-omgeving.