RAP op stoom

Eind april organiseerde Voion verdiepingssessies over de regionale aanpak personeelstekorten met als titel RAP op stoom. De projectleiders van de verschillende RAP-regio’s kwamen virtueel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken te bespreken. Joost Franssen (RAP Noord- en Midden-Limburg) en Irene van Noort (RAP RPO Rijnmond) vertegenwoordigen twee heel verschillende regio’s maar herkennen de gezamenlijke doelstelling van de projectleiders: “Het RAP-traject moet diep in de schoolorganisatie verankerd worden. Uiteindelijk gebeurt het allemaal in het klaslokaal.”

Irene van Noort en Joost Franssen zien de verdiepingssessies met projectleiders uit verschillende regio’s, als sparren met collega’s in veld. “Het is goed om te horen welke mooie initiatieven er in het land ontstaan. De bijeenkomsten bieden inspiratie en informatie, ze helpen om de gedachten te ordenen en de gewenste aanpak te concretiseren”, zegt Irene van Noort. Joost Franssen vindt het prettig dat hij dankzij de verdiepingssessies de projectleiders in beeld heeft en zicht krijgt op de initiatieven in het land: “Er gebeuren heel veel interessante dingen in de verschillende regio’s, de ene regio is vergevorderd met de inzet van hybride docenten en de andere met werving of samenwerking met het bedrijfsleven - je kunt er de voorbeelden uitpikken die je aanspreken en van elkaars vorderingen leren.”