Extra Hulp voor de Klas – Verlenging subsidieregeling

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijke sluiten van een locatie. Het kabinet heeft besloten om € 240 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas. Voor het hoger onderwijs is de subsidie een vervolg op de subsidieregeling Coronabanen in het hoger onderwijs.

Deze coronanoodmaatregel is bedoeld om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om zoveel mogelijk vertraging te voorkomen en terug te dringen.

Aanvraagtermijn subsidie

  • Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs: aanvraag indienen van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021.
  • Hoger onderwijs: aanvraag indienen van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Subsidiebudget

Voor de regeling is totaal € 240 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het po, € 56 miljoen voor het vo, € 52 miljoen voor het mbo en € 30 miljoen voor het ho.

Primair en voortgezet onderwijs

In het po is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling en in het vo maximaal € 62. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. Zie hiervoor ook de regiotool.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn de bedragen vastgesteld in de bijlagen van de regeling.

Caribisch Nederland

Voor de BES-eilanden is het subsidiebedrag in het po maximaal € 79 per leerling en in het vo maximaal € 68. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. De bedragen worden omgerekend in dollars op basis van de vastgestelde wisselkoers.

Meer informatie

Alle informatie is te vinden in de regeling en op de website van DUS-I. Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Stuur dan een email naar DUS-I via: ehk@minvws.nl. DUS-I neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.