Voion blikt met publicatie terug op projecten om lerarentekort aan te pakken

In 2018 gaf Voion via twee regelingen subsidie aan regionale initiatieven om het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. In totaal startten in september 2018 veertien projecten. Ruim anderhalf jaar na afronding van de projecten maken we met de projectleiders van toen de balans op: Wat hebben de projecten teweeggebracht en hoe staat het er nu voor? Het resultaat daarvan is zichtbaar in de publicatie Groot denken & Klein beginnen.

In deze publicatie leest u een terugblik op twaalf projecten op drie gebieden: werven en nieuwe instroom, oriëntatietrajecten zij-instroom en behoud en doorstroom. Elke projectbeschrijving volgt dezelfde indeling:

  • Wat was het doel en met wie is samengewerkt?
  • Welke activiteiten zijn er met deze regelingen uitgevoerd?
  • Wat zijn opbrengsten en leerpunten?
  • Wat was het grootste succes?
  • En hoe staat het nu met deze projecten?